Question

Connecting MyParcel and Gmail via Zapier - forward labels in Gmail to printer

  • 31 August 2021
  • 1 reply
  • 96 views

Beste lezer,

 

Ik ben opzoek naar iemand die verstand heeft van API en webhooks. Ik heb een zap gekregen van iemand die het mogelijk maakt dat wanneer een klant een bestelling plaatst op mijn website, dat deze gegevens naar MyParcel worden verstuurd (zie bijlage). Nu wil ik van hieruit dat deze labels automatisch worden doorgestuurd naar mijn mailadres (in PDF) en gesorteerd worden onder ''Labels in Gmail'' , zodat wanneer ik de PC aan zet, ik vanuit Gmail de verzend labels gemakkelijk kan versturen naar mijn printer.

 

De pakbonnen komen automatisch al binnen in Gmail vanuit mijn betaalsoftware. Als de verzend labels dan ook binnenkomen via Gmail, dan kan ik alles mooi regelen vanuit een centraal punt als Gmail. De koppeling met mijn betaalsoftware en Zapier is al gemaakt ( Invite Only) Ook staat er al een filter ingesteld van welke gegevens verzameld moeten worden. Alleen stap 3 en 4 uit deze zap, krijg ik zelf niet voor elkaar omdat dit mij te ingewikkeld wordt met webhooks en API. Een gebruiksaanwijzing van koppelingen van Myparcel kan ik wel delen via PB.

Mvg, Marco van Spronsen


This post has been closed for comments. Please create a new post if you need help or have a question about this topic.

1 reply

Userlevel 7
Badge +14

TRANSLATED

 

Help wanted about: Connecting MyParcel and Gmail via Zapier.


Dear reader,

 

I am looking for someone who understands API and webhooks. I received a zap from someone who makes it possible that when a customer places an order on my website, this data is sent to MyParcel (see attachment). Now from here I want these labels to be automatically forwarded to my email address (in PDF) and sorted under ''Labels in Gmail'' , so that when I turn on the PC, I can easily send the send labels from Gmail to my printer .

 

The packing slips already arrive in Gmail automatically from my payment software. If the shipping labels also come in via Gmail, then I can arrange everything nicely from a central point like Gmail. The link with my payment software and Zapier has already been made (Invite Only). A filter has already been set for which data must be collected. Only steps 3 and 4 from this zap, I can't manage myself because this is getting too complicated for me with webhooks and API. I can share a user manual of Myparcel links via PM.

Mvg, Marco van Spronsen